Ośrodek pielęgniarsko - położniczy świadczy usługi pielęgniarskie i położnicze w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.


Pielęgniarki środowiskowo - rodzinne:
  • Ewa Kalinowska (tel. 609 762 204)

Położne środowiskowo - rodzinne
  • Alina Fleiszerowicz (601 780 693)

Świadczymy usługi od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18.